Permanente make-up | Nagelstylist | Kapper | Beauty & Beans
Beauty & Beans privacyverklaring

Privacy

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

  1. Beauty & Beans
  2. Doel gegevens
  3. Ontvangers
  4. Opslag periode
  5. Beveiliging
  6. Jouw rechten
  7. Plichten

Beauty & Beans

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Beauty & Beans . Beauty & Beans is een beauty salon gespecialiseerd in permanente make-up, het stijlen en verven van wenkbrauwen, haarstijling en make-up.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Beauty & Beans verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Beauty & Beans, neem dan gerust contact op!

Beauty & Beans is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Laura Bakker.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Beauty & Beans . Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van nieuwsbrieven

Beauty & Beans  stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Beauty & Beans. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Beauty & Beans via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving.

Gezondheidsverklaring

Voor elke permanent make up behandeling is in Nederland wettelijk verplicht om de gezondheidsverklaring in te vullen voordat er aan de behandeling begonnen mag worden. Op deze verklaring staan enkele vragen over uw gezondheid en of u medicijnen slikt die bijvoorbeeld bloed verdunnend zijn (bij pigmentatie gaan bij dunner bloed de wondjes minder snel dicht en dit kan problemen geven tijdens de behandeling).

Vul de gezondheidsverklaring correct en waarheidsgetrouw in want wettelijk mag er niemand in Nederland behandeld worden die niet aan de gestelde vragen op het formulier voldoet. Het kan bij verkeerd of niet waarheidsgetrouw invullen ook problemen voor uzelf veroorzaken. Als u twijfels heeft over een vraag op het formulier, dan graag even melden in plaats van zomaar ja of nee invullen. Er zijn uitzonderingen, maar dan moet u een schriftelijke goedkeuring hebben van uw behandelend arts of medisch specialist en deze meenemen op de dag van de behandeling.

Google Analytics
Beauty & Beans maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Beauty & Beans bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Beauty & Beans te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Beauty & Beans heeft hier geen invloed op. Beauty & Beans heeft Google geen toestemming gegeven om via Beauty & Beans verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Ontvangers

De gegevens die Beauty & Beans ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Mailchimp De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Hostnet

De e-mail van Beauty & Beans wordt gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet.

 

WPEngine De website en back-ups van de website worden gehost bij WPEngine. Gegevens die jij achterlaat op de website van Beauty & Beans zijn op de servers van WPEngine opgeslagen.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Beauty & Beans, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar contact@laura-bakker.nl

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Beauty & Beans via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Gezondheidsverklaring

Alle gezondheidsverklaringen worden bewaard onder directe verantwoordelijkheid van Laura Bakker. Op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) moeten de verklaringen worden bewaard zolang er een relevante grondslag aanwezig is en de overeenkomst loopt. De gezondheidsverklaring wordt bewaard in het medisch dossier en is alleen toegankelijk voor Laura Bakker.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Beauty & Beans worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

 Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Beauty & Beans  privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

 Jouw rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Beauty & Beans vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Beauty & Beans. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Beauty & Beans. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Beauty & Beans opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Beauty & Beans al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Beauty & Beans vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Beauty & Beans niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Plichten

Beauty & Beans verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang en gezondheidsbelang. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Beauty & Beans de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Beauty & Beans met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Beauty & Beans behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Beauty & Beans dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Beauty & Beans te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

 

https://www.laura-bakker.nl/

contact@laura-bakker.nl

Postadres: Hoogstraat 4, Alkmaar

Vestigingsadres: Hoogstraat 4, Alkmaar

KVK 65084039

BTW NL059471232B01

+31620942097